2011 MINI-MEET RESULTS

November 12, 2011

 

at Bishop Moore - Girls

at St. Mary Mag - Girls

at Legacy MS  - Girls

HF

350

MMag 254 GS 298
SC 236 ACA 238 SJ 264
SJV 104 MMary 196 SA 206
HR 74 AS 80
 

at Bishop Moore - Boys

at St. Mary Mag - Boys

at Legacy MS - Boys

HF 366 MMary 220 GS 335
SC 166 ACA 218 SJ 319
SJV 124 MMag 202 SA 114
HR 112 AS 128
 

November 19, 2011

 

at Bishop Moore - Girls

at St. Mary Mag - Girls

at Legacy MS  - Girls

SA 332 MMag 256 ACA 262
AS 284 SJ 242 MMary 178
HR 134 SC 190 HF 176
SJV 74 GS 152
 
at Bishop Moore - Boys at St. Mary Mag - Boys at Legacy MS - Boys
SA 303 SJ 304 GS 254
AS 262 MMag 258 ACA 190
HR 175 SC 106 MMary 174
SJV 100 HF 150
 

CHAMPIONSHIP MEET RESULTS

 

at Showalter Field - Girls

at Showalter Field - Boys

ACA 239

HF

184
HF 212

GS

177
MMary 143

MMary

161
SC 142

MMag

153
MMag 116

SJ

138
GS 100

ACA

123
SJ 90 SJV 120
SA 79 AS 85
HR 62 SC 54
AS 35 SA 30
SJV 30 HR 23

 

Last Update: 12/20/2011 09:18:53 AM