2006 - 2007 RESULTS

 

Boys Basketball


Varsity

  

  

Junior Varsity

  

  

Junior Junior Varsity

  

  

  

  
School Won Lost

Pct

  

  

School

Won Lost

Pct

  

   School Won Lost

Pct

Annunciation 8 0

1.000

  

   Good Shepherd 7 1 .875

  

   St. Margaret Mary 8 0 1.000
Holy Family 8 0

1.000

  

   St. John Vianney 7 1 .875

  

   Annunciation 7 1 .875
St. Margaret Mary 7 1 .875

  

   St. Mary Magdalen 6 2 .750

  

   St. James 7 1 .875
St. John Vianney 5 3 .625

  

   Annunciation 5 3 .625

  

   St. Mary Magdalen 6 2 .750
St. Charles 4 4

.500

  

   St. Margaret Mary 5 3 .625

  

   St. John Vianney 5 3 .625
St. Thomas Aquinas 4 4 .500

  

   St. James 5 3 .625

  

   Good Shepherd 4 4 .500
Good Shepherd 3 5 .375

  

   Holy Family 4 4 .500

  

   Holy Redeemer 3 5 .375
St. Mary Magdalen 2 6 .250

  

   St. Charles 2 6 .250

  

   St. Thomas Aquinas 3 5 .375
St. James 2 6

.250

  

   St. Thomas Aquinas 2 6 .250

  

   All Souls 3 5 .375
Holy Redeemer 1 7 .125

  

   All Souls 1 7 .125

  

   St. Andrew 1 7 .125
St. Andrew 0 8 .000

  

   St. Andrew 0 8 .000

  

   Holy Family 1 7 .125
All Souls Not Participating

  

   Holy Redeemer Not Participating

  

   St. Charles 0 8 .000

Tournament Brackets/Results

 

Girls Basketball


Varsity

  

  

Junior Varsity

  

  

Junior Junior Varsity

  

  

  

  
School Won Lost

Pct

  

  

School

Won Lost

Pct

  

   School Won Lost

Pct

St. Mary Magdalen 8 0

1.000

  

   St. Andrew 7 0 1.000

  

   Holy Family 8 0 1.000
Holy Family 8 0

1.000

  

   St. Mary Magdalen 6 1 .857

  

   All Souls 7 1 .875
St. James 6 2 .750

  

   St. Charles 5 2 .714

  

   Good Shepherd 7 1 .875
St. Charles 5 3 .625

  

   St. Margaret Mary 3 4 .429

  

   St. Margaret Mary 5 3 .625
Good Shepherd 5 3 .625

  

   St. John Vianney 3 4 .429

  

   St. Mary Magdalen 5 3 .625
St. Thomas Aquinas 4 4 .500

  

   Annunciation 2 5 .286

  

   Holy Redeemer 4 4 .500
Annunciation 4 4

.500

  

   Holy Family 2 5 .286

  

   St. Andrew 3 5 .375
Holy Redeemer 3 5

.375

  

   Good Shepherd 0 7 .000

  

   St. John Vianney 3 5 .375
All Souls 2 6 .250

  

   Holy Redeemer Not Participating

  

   St. James 3 5 .375
St. Andrew 2 6 .250

  

   All Souls Not Participating

  

   Annunciation 2 6 .250
St. Margaret Mary 1 7 .125

  

   St. James Not Participating

  

   St. Charles 1 7 .125
St. John Vianney 0 8

.000

  

   St. Thomas Aquinas Not Participating

  

   St. Thomas Aquinas 0 8 .000

Tournament Brackets/Results

 

Boys Soccer


Varsity

  

  

Junior Varsity

  

  
School Won Lost Tie

Pts

  

  

School

Won Lost

Tie

Pts
Holy Family 7 1 0 21

  

   St. John Vianney 7 1 0 21
St. John Vianney 6 0 2 20

  

   All Souls 7 1 0 21
St. Mary Magdalen 5 1 2 17

  

   St. Margaret Mary 5 1 2 17
Good Shepherd 4 3 1 13

  

   St. Mary Magdalen 5 3 0 15
Annunciation 4 4 0 12

  

   Good Shepherd 4 2 2 14
St. Charles 3 4 1 10

  

   St. Charles 4 2 2 14
St. James 3 5 0 9

  

   Holy Family 2 3 3 9
St. Margaret Mary 1 7 0 3

  

   St. James 2 5 1 7
St. Andrew 0 8 0 0

  

   Holy Redeemer 2 6 0 6
Holy Redeemer Not Participating

  

   Annunciation 1 7 0 3
St. Thomas Aquinas Not Participating

  

   St. Andrew 0 8 0 0
All Souls Not Participating

  

   St. Thomas Aquinas

Not Participating


Tournament Brackets/Results

 

Girls Soccer


Varsity

  

  

Junior Varsity

  

  
School Won Lost Tie

Pts

  

  

School

Won Lost

Tie

Pts
St. John Vianney 8 0 0 24

  

   St. Charles 8 0 0 24
St. Mary Magdalen 7 1 0 21

  

   St. Margaret Mary 6 1 1 19
St. Margaret Mary 5 2 1 16

  

   Annunciation 6 2 0 18
St. James 5 2 1 16

  

   St. John Vianney 5 3 0 15
Annunciation 5 3 0 15

  

   Good Shepherd 4 3 1 13
St. Charles 4 3 1 13

  

   All Souls 3 3 2 11
Holy Family 2 5 1 7

  

   St. Mary Magdalen 2 3 3 9
All Souls 1 4 3 6

  

   St. James 2 4 2 8
Good Shepherd 1 6 1 4

  

   Holy Family 2 5 1 7
St. Andrew 1 6 1 4

  

   St. Andrew 1 7 0 3
St. Thomas Aquinas 0 7 1 1

  

   St. Thomas Aquinas Not Participating
Holy Redeemer Not Participating

  

   Holy Redeemer

Not Participating


Tournament Brackets/Results

 

Boys Volleyball


Varsity

  

  

Junior Varsity

  

  
School Won Lost

Pct

  

  

School

Won Lost

Pct

St. John Vianney 8 1 .888

  

   St. John Vianney 7 1 .875
St. James 7 2 .778

  

   St. James 7 1 .875
Annunciation 7 2 .778

  

   St. Margaret Mary 6 2 .750
St. Mary Magdalen 6 3 .667

  

   Annunciation 5 3 .625
Good Shepherd 6 3 .667

  

   All Souls 4 4 .500
St. Margaret Mary 4 4 .444

  

   St. Mary Magdalen 4 4 .500
Holy Family 3 6 .333

  

   St. Charles 3 5 .375
St. Andrew 2 7 .222

  

   St. Andrew 2 6 .250
St. Thomas Aquinas 1 8 .111

  

   Holy Family 1 7 .125
St. Charles 1 8 .111

  

   Good Shepherd 1 7 .125
All Souls Not Participating

  

   Holy Redeemer Not Participating
Holy Redeemer Not Participating

  

   St. Thomas Aquinas Not Participating

Tournament Brackets/Results

 

Girls Volleyball


Varsity

  

  

Junior Varsity

  

  

Junior Junior Varsity

  

  

  

  
School Won Lost

Pct

  

  

School

Won Lost

Pct

  

   School Won Lost

Pct

Annunciation 7 1 .875

  

   St. Andrew 8 0 1.000

  

   St. Andrew 8 0 1.000
Holy Family 7 1 .875

  

   St. Thomas Aquinas 7 1 .875

  

   All Souls 7 1 .875
St. James 7 1 .875

  

   St. Mary Magdalen 7 1 .875

  

   St. Mary Magdalen 6 2 .750
St. Margaret Mary 6 2 .750

  

   St. John Vianney 5 3 .625

  

   St. Thomas Aquinas 5 3 .625
St. Thomas Aquinas 6 2 .750

  

   Holy Family 4 4 .500

  

   St. Margaret Mary 4 4 .500
St. John Vianney 4 4 .500

  

   St. Margaret Mary 4 4 .500

  

   St. James 4 4 .500
Good Shepherd 4 4 .500

  

   Good Shepherd 3 5 .375

  

   Good Shepherd 4 4 .500
St. Mary Magdalen 3 5 .375

  

   St. Charles 3 5 .375

  

   St. John Vianney 2 6 .250
All Souls 2 6 .250

  

   All Souls 3 5 .375

  

   St. Charles 2 6 .250
St. Charles 1 7 .125

  

   Annunciation 2 6 .250

  

   Annunciation 1 7 .125
St. Andrew 1 7 .125

  

   St. James 2 6 .250

  

   Holy Family 1 7 .125
Holy Redeemer 0 8 .000

  

   Holy Redeemer 0 8 .000

  

   Holy Redeemer

Not Participating


Tournament Brackets/Results